Oversikt over dokumenter

Selgers egeneklæring https://www.nitotakst.com/NITO/dokumenter/egenerk0912.pdf

Nødvendige dokumenter ved takst

BORETTSLAG

 • Husleieblankett
 • Leiekontrakt
 • Ligningsverdi
 • Målebrev (eventuelt)
 • Plantegninger
 • Regnskap (siste år)
 • Tidligere takst
 • Vedtekter
 • Årsberetning (siste år)
 • Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)

BOLIGSAMEIE

 • Felleutgifter
 • Forsikringsbevis
 • Ligningsverdi
 • Målebrev (eventuelt)
 • Plantegninger
 • Regnskap (siste år)
 • Skjøte
 • Tidligere takst
 • Vedtekter
 • Årsberetning (siste år)
 • Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)
 • Selveier leilighet

 

 

 

 

SELVEIER LEILIGHET

 • Felleutgifter
 • Forsikringsbevis
 • Ligningsverdi
 • Målebrev
 • Offentlige avgifter
 • Plantegninger
 • Seksjoneringsbegjæring
 • Skjøte / festekontrakt
 • Tidligere takst

EIET BOLIG

 • Ferdigattest / brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter
 • Ligningsverdi
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Skjøte / festekontrakt
 • Tegninger
 • Tidligere takst

REKLAMASJONSVURDERING

 • Kjøpekontrakt
 • Salgsoppgave/prospekt
 • Takstdokumenter
 • Tegninger
 • Selgers egenerklæring (Skjema fra eiendomsmegler)
 • Selgers egenerklæring (ved bruk av Boligsalgsrapport)
 • Korrespondanse mellom involverte parter
 • Eventuell materialbeskrivelse